Raport Niefinansowy | Polityka prywatności
3
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-3,edgt-core-1.3,ajax_fade,page_not_loaded,,hudson-ver-3.3, vertical_menu_with_scroll,overlapping_content,animate_overlapping_content,frame_around_overlapping_content,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Polityka prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa Codex z siedziba w Warszawie 02-234, ul. Działkowa 2, Warszawa (dalej Grupa Codex).
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Grupa Codex można skontaktować się z nami mailowo: biuro@grupacodex.pl.
 3. Państwa dane osobowe w Grupa Codex przetwarzane są:
  1. W celu wysłania na adres e-mail przekazany w formie wizytówki lub w trakcie rozmowy telefonicznej informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 10 ustaw z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.)).
  2. W celu zawarcia umowy na usługę na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  3. Do wypełnienia zobowiązań umownych lub wykonania usługi (podstawa art.6 ust. 1 lit. b RODO).
  4. W celu obsługi zgłoszeń, które do nas Państwo kierujecie, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. b i f RODO).
  5. W celu kontaktowania się z Państwem na potrzeby obsługi zgłoszenia, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. f RODO).
  6. W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przed klientem lub kontrahentem, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. f RODO).
  7. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Jako Grupa Codex dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy w bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorstwa, jak również podczas realizacji Państwa praw jako klientów lub osób świadczących usługi dla Grupy Codex, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  1. Dostawcom usług prawnych i doradczych oraz księgowo administracyjnych.
  2. Dostawcom usług transportowych.
  3. Instytucjom Państwowym np. Urząd Skarbowy, Urząd Celny, ZUS.
  4. Podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
  5. Podwykonawcom naszych usług.
 5. Podanie danych w zakresie niezbędnym do założenia konta, niezbędnych do wypełnienia formularza zgłoszeniowego lub niezbędnym do podpisania umowy i wykonania usług jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie dobrowolne. W przypadku niepodania danych niezbędnych do podpisania umowy, wykonywania usług lub danych niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze nie będą mogli Państwo korzystać z tych usługach lub możemy odmówić podpisania umowy.
 6. W przypadku zgody na przesyłanie informacji handlowych na podany przez Państwa adres email, podanie danych jest dobrowolne mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie będziemy mogli wysłać na Państwa adres email lub zadzwonić na Państwa nr. telefonu z informacjami o nowych ofertach i usługach.
 8. Państwa dane są przechowywane przez okres:
  1. Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, z zachowaniem okresów wynikających z przepisów podatkowych oraz rachunkowych.
  2. Do czasu cofnięcia przez Klienta zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W związku z przetwarzaniem przez Grupę Codex Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do danych,
  2. sprostowania danych,
  3. zażądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  4. sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. przenoszenia danych.
 10. Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień – należy skontaktować się z Grupą Codex, poprzez stronę internetową, e-mailem biuro@grupacodex.pl lub osobiście w siedzibie Grupy Codex.
 11. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 12. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny, poprzez tzw. profilowanie.
 13. Państwa dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego będącego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.